Publicerat: 4 oktober 2018

Företrädaransvaret – hög tid för ett kraftigt omtag

Det skatterättsliga företrädaransvaret, som i korthet innebär att företrädare för juridiska personer kan bli personligt betalningsansvariga för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter, är ett omdebatterat ämne. För en kort tid sedan kritiserades regelverket av advokaterna Hans Andersson och Lars-Henrik Andersson på SvD Debatt och idag har ämnet varit föremål för diskussion vid ett seminarium med titeln ”Företrädaransvaret – form, funktion, framtid” anordnat av Institutet Skatter & Rättssäkerhet.

Seminariet inleddes med att professor Teresa Simon-Almendal redogjorde för förutsättningarna för att åläggas företrädaransvar och senare tids utveckling i praxis. Därefter kommenterade undertecknad företrädaransvaret ur ett näringslivsperspektiv varefter enhetschefen Eva Mårtensson bidrog med kommentarer från Skatteverket.

Budskapet från seminariet är både samstämmigt och tydligt – regelverket behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning.

Läs gärna min artikel på Dagens Juridik där jag utvecklar mina tankar kring detta.