Publicerat: 4 oktober 2018

Företrädaransvaret – hög tid för ett kraftigt omtag

Det skatterättsliga företrädaransvaret, som i korthet innebär att företrädare för juridiska personer kan bli personligt betalningsansvariga för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter, är ett omdebatterat ämne. För en kort tid sedan kritiserades regelverket av advokaterna Hans Andersson och Lars-Henrik Andersson på SvD Debatt och idag har ämnet varit föremål för diskussion vid ett seminarium med titeln ”Företrädaransvaret – form, funktion, framtid” anordnat av Institutet Skatter & Rättssäkerhet.

Seminariet inleddes med att professor Teresa Simon-Almendal redogjorde för förutsättningarna för att åläggas företrädaransvar och senare tids utveckling i praxis. Därefter kommenterade undertecknad företrädaransvaret ur ett näringslivsperspektiv varefter enhetschefen Eva Mårtensson bidrog med kommentarer från Skatteverket.

Budskapet från seminariet är både samstämmigt och tydligt – regelverket behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning.

Läs gärna min artikel på Dagens Juridik där jag utvecklar mina tankar kring detta.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »