Publicerat: 20 juni 2017

Förslag om ändrad bolagsbeskattning kommer att granskas noga

Finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund skriver idag på DI debatt att Finansdepartementet skickar ut ett antal förslag inom bolagsbeskattningen på remiss. I artikeln saknas dock detaljer kring förslagen.

Förslaget presenteras som en sänkning av bolagsskatten från 22 till 20 procent, men eftersom det sägs var fullt ut finansierat inom företagssektorn är det i praktiken ingen skattesänkning.
Svenskt Näringsliv kommer nu att analysera förslagen noga så snart de har presenterats. Ett område i förslaget är särskilt bekymrade.

Det är viktigt för svenskt företagande att Sverige har en konkurrenskraftig bolagsbeskattning, inte bara när det gäller skattesatser utan även i det att regelstrukturerna är väl fungerande och i linje med de som återfinns i vår omvärld. Att en s k EBIT-regel förespråkas av ministrarna, framför en s k EBITDA-regel, är oroande.

Skyddet från begränsningar av ränteavdragen, i praktiken ett undantag, för småföretag behöver också vara reellt. I omvärlden har detta behov resulterat i fribelopp. I EU-direktivet har nivån satts på 3 miljoner euro. Samma nivå finns i Tyskland och i Finland är fribeloppet 500 000 euro. Vad som föreslås i det nu remitterade förslaget återstår att se.

De regler som gäller idag när det gäller begränsningar av ränteavdragen är rättsosäkra och har fått stark kritik. Det är viktigt att dessa regler i grunden förändras, bl a utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Här ger artikeln dock inte mycket ledning.

Ministrarna skriver att förslaget är fullt ut finansierad. När Företagsskattekommittén finansierade sina förslag fick ett antal av finansieringsförslagen stark kritik, framför allt förslag om begränsningar i möjligheterna till förlustavdrag.

Det är viktigt att sådana ingrepp i grundläggande rättigheter inte återfinns bland förslagen. Det skulle slå ojämnt och drabba konjunkturkänsliga företag särskilt hårt.

Svenskt Näringslivs skatteexperter kommer nu att granska förslaget i detalj.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »