Publicerat: 23 december 2020

Förslag på ändrade regler för redovisning av coronarelaterade stöd

Omställningsstöd och andra coronarelaterade stöd ska enligt de allmänna råd från Bokföringsnämnden som gäller för onoterade företag, redovisas när villkoren för att erhålla stödet har uppfyllts. Det kan i praktiken få den oönskade konsekvensen att stöd vars syfte är att kompensera för ett bortfall av intäkter till följd av spridningen av covid-19 inte kan tas upp i redovisningen den period som stödet avser. Därför har Bokföringsnämnden föreslagit en förändring av redovisningsreglerna. Ändringen innebär i korthet att coronarelaterade stöd kan tas upp som intäkt i redovisningen efter balansdagen det räkenskapsår som stödet hänför sig till, under förutsättning att ett beslut om beviljat stöd erhållits innan årsbokslutet eller årsredovisningen avges (vilket för företag som har kalenderår som räkenskapsår är den 30 juni). Svenskt Näringsliv har i ett remissyttrande välkomnat att Bokföringsnämnden ändrar normgivningen för att möjliggöra en bättre matchning av stödåtgärderna. På detta område anser Svenskt Näringsliv dock att samma villkor bör gälla för alla företag. Bokföringsnämndens normgivning borde därför baseras på den princip för redovisning av stöd som gäller för noterade företag. Remisstiden går ut den 11 januari.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »