Publicerat: 23 maj 2017

Genombrott för EU-kommissionens direktivförslag om tvistlösning vid dubbelbeskattning

Vid dagens ECOFIN möte i Bryssel enades EU:s finansministrar kring EU-kommissionens direktivförslag om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning.

Internationell dubbelbeskattning är ett stort problem för många bolag och ett hinder mot gränsöverskridande handel och investeringar. I dagsläget saknas ett effektivt verktyg för att undanröja de många dubbelbeskattningssituationer som uppstår när två eller flera länder gör anspråk på skatt för samma inkomst. EU-kommissionen har angivit att dess målsättning med den inre marknaden är ett rättvist, effektivt och tillväxtvänligt bolagsskattesystem som bygger på principen att företag ska betala skatt i det land där vinsterna görs.

Direktivförslaget presenterades av EU-kommissionen i oktober förra året och innehåller bestämmelser om ett förfarande hur myndigheterna i medlemsstaterna ska lösa fall av dubbelbeskattning. Om medlemsstaterna inom en tidsbegränsad period inte lyckas enas om en lösning hänskjuts frågan till en rådgivande kommitté vars beslut blir bindande för medlemsstaterna.

I spåren av OECD:s omfattande BEPS projekt (Base Erosion Profit Shifting) är i princip riktlinjerna för hela det internationella skatteregelverket under omvälvning. Det politiska trycket, med G20-länderna i täten, att skärpa skattelagstiftningen är mycket stort och betydande förändringar är att vänta inom en rad områden. Förslagen har tagits fram av OECD på mycket kort tid utan någon ordentlig konsekvensanalys och möjlighet till tid för eftertanke. Risken för ett ökat antal tvister länder emellan om hur de nya reglerna ska tolkas är betydande. Antalet fall av dubbelbeskattning var stort redan innan BEPS projektet drogs igång och förväntas öka dramatiskt i takt med att BEPS reglerna nu börjar att implementeras.

Dagens beslut av finansministrarna kommer därför mycket lägligt och det är positivt och glädjande att den svenska regeringen bidragit till att få direktivförslaget i hamn. För bolagen kommer detta innebära ökad förutsebarhet och säkerhet vid investeringsbeslut i samband med internationella transaktioner.

Direktivet ska vara implementerat i nationell lagstiftning senast den 30 juni 2019 men kommer att tillämpas retroaktivt på besvär som rör tvister hänförliga till beskattningsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Se pressrelease.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »