Publicerat: 23 april 2019

Hemställan om lagändring avseende koncernbidragsspärren

Den 1 januari 2019 trädde nya skatteregler för företagssektorn i kraft. Reglerna innebär bl.a. att det införts en generell begränsning av ränteavdrag i företagssektorn.

Det har emellertid visat sig att utformningen av regelverket i många fall kan få negativa skattekonsekvenser för företag som inte kan få avdrag fullt ut för sitt negativa räntenetto samtidigt som de har koncernbidragsspärrade underskott från tidigare år. Reglerna medför i en sådan situation att företaget inte kommer att kunna utnyttja sitt koncernbidragsspärrade underskott mot den ej avdragsgilla delen av det negativa räntenettot som återläggs till beskattning. Dessa företag kan därmed tvingas betala skatt trots att de har skattemässiga underskott. Dessa negativa skattekonsekvenser har underskattats av lagstiftaren och blev inte heller föremål för sedvanlig remissbehandling. Problemet som följer av detta är en brist som behöver åtgärdas snarast.

Därför har Svenskt Näringsliv idag skickat en hemställan om lagändring till Regeringskansliet. Hemställan beskriver de negativa skattekonsekvenser som den nuvarande utformningen av regelverket medför och innehåller också en lösning, inklusive förslag till lagändring. Förslaget kommer inte att undanröja alla de negativa skatteeffekter som ränteavdragsbegränsningsreglerna ger upphov till, men åtgärdar de mest akuta problemen och är angeläget att genomföra skyndsamt.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »