Publicerat: 6 maj 2019

Hemställan om översyn av tidpunkten för värdeöverföring vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag

Möjligheten att ge och ta emot koncernbidrag är en viktig del av skattesystemet. Syftet är att den sammantagna skattebelastningen för en koncern ska vara densamma oavsett hur verksamheten är organiserad. P.g.a. många och genomgripande förändringar av företagsbeskattningen under årens lopp är det nödvändigt att göra en generell översyn av reglerna som påverkar beskattningen av koncerner. I avvaktan på en sådan översyn bör en justering göras redan nu. Det gäller tidpunkten vid vilken en värdeöverföring senast ska ske för att ett koncernbidrag ska vara avdragsgillt (tidsvillkoret). Svenskt Näringsliv har därför i en hemställan https://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/hemstallan-om-oversyn-av-tidpunkten-for-vardeoverforing-vid-tilla_737074.html framfört att Finansdepartementet snarast bör ta initiativ till en ändring av 35 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL). I hemställan beskrivs vilka problem som uppstår i dagens skattesystem p.g.a. tidsvillkoret samtidigt som vi pekar på ett förslag till lösning.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »