Publicerat: 21 december 2017

Historisk skattereform i USA sätter press på Europa

Efter att den amerikanska kongressen enats kring skattereformen återstår bara presidentens undertecknande, vilken förväntas under veckan.

Skattereformen är mycket omfattande och förändrar stora delar av det amerikanska bolagsskattesystemet i grunden. Villkoren för företag i USA förbättras kraftigt. Den amerikanska bolagsskattesatsen, som länge varit bland de högsta i världen, sänks från 35% till 21%. USA övergår till ett territoriellt system där bolagsinkomster från andra länder inte längre kommer att beskattas i USA. Dessutom införs gynnsamma regler för investeringar i USA där kostnaden för vissa investeringar får dras av direkt. Förslaget innebär också att upparbetade vinster i utländska dotterbolag kan tas hem till USA med kraftig skatterabatt. Amerikanska bolag har länge avvaktat att skatten ska sänkas och behållit stora vinster utomlands. Nu kommer pengarna att tas hem till USA.

Den senaste stora reformeringen av det amerikanska skattesystemet genomfördes under president Reagan 1986 och följdes då av en rad skattereformer i övriga världen. Sannolikt kan vi vänta oss en liknande utveckling denna gång. Förändringarna ökar USA:s konkurrenskraft och diskussioner om förbättrade regler pågår redan i flera europeiska länder som t ex Tyskland, Österrike och Storbritannien. Ett övergripande syfte med reformen har varit att göra det lönsamt att expandera produktion och verksamhet i USA. Förändringarna påverkar inte bara amerikanska bolag utan även våra svenska bolag med verksamhet i USA. För dessa ökar nu incitamentet att expandera i USA och intresset för att investera i Sverige minskar.

Det är hög tid att göra svenska skatter mer konkurrenskraftiga. Skatterna på företagande behöver förbättras och vi kan inte längre ha världens högsta marginalskatter på över 60 % och samtidigt vinna konkurrensen om talangerna, uppfinnarna och entreprenörerna. USA har visat att det går att reformera skatterna och öka konkurrenskraften. Det kan vi också göra.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »