Publicerat: 15 oktober 2020

Justeringen för koncernbidragsspärrade underskott – regeringen fortsatt avvisande till retroaktivitet

Vi har tidigare här på bloggen skrivit om möjligheterna till och behovet av utrymme för retroaktiv tillämpning av regler som föreslås i ärendet Justerade bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto.

Ett flertal remissinstanser har efterfrågat utrymme för retroaktiv tillämpning av föreslagna regler. I såväl lagrådsremissen som den proposition som regeringen i veckan överlämnade till riksdagen anges som stöd för att inte införa någon möjlighet till retroaktiv tillämpning att lagstiftningen kan vara till den skattskyldiges nackdel och därför träffas av retroaktivitetsförbudet.

Av juris doktor Katarina Fast Lappalainen analys av lagrådsremissen, vilken Svenskt Näringsliv tillsände regeringen under dess beredning av propositionen, framgår tydligt och klart att lagstiftaren i det aktuella fallet såväl kan som bör införa en frivillig retroaktivitet.

Det är minst sagt olyckligt att Finansdepartementet inte i något skede av beredningsprocessen berört de möjligheter till retroaktiv tillämpning som Fast Lappalainen lyfter fram. För legitimiteten och kvalitén i det svenska skattesystemet är en väl fungerande beredningsprocess central. Om propositionsbehandlingen nu rullar på i sedvanlig ordning blir resultatet att riksdagen fattar beslut på ett bristfälligt underlag och att svenska företag kan tvingas betala skatt trots att de har underskott som utifrån grundläggande principer ska kunna dras av.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »