Publicerat: 3 april 2017

Kemikalieskatten – nu börjar den snart gälla

Från den 1 juli 2017 kommer den nya skatten på kemikalier i viss elektronik att tas ut.

Det finns en rad problem med kemikalieskatten då den inte uppnår syften om bättre miljö samtidigt som den orsakar kostnader och administrativ börda för företag och konsumenter, något Svenskt Näringsliv påtalat i remissvar här och här. Ytterligare aspekter kring problemen med skatten finns på webbplatsen www.kemikalieskatten.se.

Enligt reglerna är ett företag som yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror från den 1 juli 2017 skyldigt att betala skatt för dessa. De varor som omfattas är vitvaror, såsom kylskåp, tvättmaskiner och dammsugare samt övriga elektronikvaror, såsom datorer, telefoner och TV-apparater.

Mera information om skatten, bl.a. med KN-nummer på de produkter som omfattas, finns på http://www.skatteverket.se/kemikalieskatt

Om man inte är s.k. godkänd lagerhållare ska skatten betalas i samband med att företaget tillverkar, för in eller importerar skattepliktiga elektronikvaror.

En godkänd lagerhållare är en fysisk eller juridisk person som har fått ett godkännande från Skatteverket att yrkesmässigt hantera skattepliktiga elektronikvaror i obeskattat skick. Man kan då tillverka elektronikvaror, föra in eller ta emot dessa varor från andra EU-länder eller importera dem från länder utanför EU utan att skattskyldigheten inträder för varorna. Skattskyldigheten skjuts upp till ett senare tillfälle, till exempel då man levererar varorna till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller då ni tar dem till ett eget försäljningsställe för detaljhandelsförsäljning. En godkänd lagerhållare kan även leverera elektronikvaror till köpare som är godkända lagerhållare utan att behöva betala skatt för varorna. Ansvaret för att betala skatten övergår då till mottagande lagerhållare.

Som lagerhållare får Skatteverket godkänna den som planerar att i Sverige yrkesmässigt
•tillverka skattepliktiga elektronikvaror
•föra in eller ta emot skattepliktiga elektronikvaror från ett annat EU-land,
•importera skattepliktiga elektronikvaror från land utanför EU eller
•köpa skattepliktiga elektronikvaror från en godkänd lagerhållare för återförsäljning till näringsidkare.

För att godkännas krävs även att man är lämplig som lagerhållare med hänsyn till ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Det innebär att Skatteverket gör en lämplighetsprövning av den som ansöker om godkännande.

Skatteverket har nu tagit fram en blankett för ansökning om att bli godkänd lagerhållare. Blanketten finns här tillsammans med anvisningar. Enligt Skatteverket är det viktigt att få in blanketten så snart som möjligt för att få godkännandet på plats till 1 juli.

Torbjörn Spector

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »