Publicerat: 22 januari 2021

Kravet på elektronisk årsredovisning enligt ESEF skjuts upp

Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss som innebär att kravet att noterade företag ska upprätta sin års- och koncernredovisning i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF) ska skjutas upp i ett år. Kravet ska enligt gällande regler tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2020 och därefter, men skjuts nu upp till att istället omfatta års- och koncernredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 och därefter. Lagrådsremissen innebär att även kravet på revision av den elektroniska rapporten skjuts upp i ett år. Svenskt Näringsliv påtalade redan i juni i en skrivelse till Finansdepartementet vikten av att regeringen agerar för att detta betungande regelverk skjuts på framtiden mot bakgrund av företagens redan pressade situation till följd av pandemin.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »