Publicerat: 24 april 2017

Läs vårt remissvar på Finansdepartementets förslag till ändrade 3:12-regler

I november förra året kom utredningen om ändrad entreprenörsskatt med sina förslag. Efter hård remisskritik presenterade Finansdepartementet den 22 mars i ett utkast till en lagrådsremiss sitt förslag: http://blogg.svensktnaringsliv.se/fokus-pa-skatterna/tva-steg-bakat-och-ett-steg-framat-forslagen-till-andringar-i-entreprenorsskatten/

Vi har nu i ett yttrande till Finansdepartementet skickat in vår syn på Finansdepartementets förslag. Du kan läsa det här:

https://www.svensktnaringsliv.se/material/remissvar/promemorian-utkast-till-lagradsremiss-forandrade-skatteregler-for_671844.html