Publicerat: 27 juni 2017

Många skattereformer behövs

I en DN-debattartikel idag efterfrågar företrädare från TCO det nya århundradets stora skattereform. Det stämmer att dagens skattesystem har många brister som behöver åtgärdas. Därför behövs många skattereformer och framför allt rätt skattereformer. Viktigast för skattedebatten framöver är att den fokuserar på de konkreta skälen till reformer. Det är de starka sakargumenten för angelägna skatteåtgärder som behöver lyftas fram snarare än en alltför allmän eller otydlig diskussion om en stor skattereform som löper risk att handla för mycket om formen och för lite om innehållet.

I sin artikel tar TCO upp flera viktiga frågor, inte minst betydelsen av generellt lägre marginalskatter. Här har Svenskt Näringsliv nyligen fört fram ett förslag vad som behövs för att göra det svenska skattesystemet mer konkurrenskraftigt. Det är också välkommet att TCO påtalar betydelsen av goda villkor för företagande. Det behövs inte minst lägre marginalskatter, men även kapitalskattesatsen behöver sänkas för att stärka konkurrenskraften. När det gäller tankarna om momssystemet behöver diskussionen mer handla om basbreddning än om skattesatser, något som analyserats utförligt i denna rapport.

Det behövs alltså många skattereformer och innehållet är det avgörande. Det gäller att börja i rätt ände – med åtgärder för investeringar och företagande och att använda skattereformer som konkurrensmedel för att få tillväxt och utveckla välståndet. Då behöver man ta fasta på praktiska lärdomar och beprövad erfarenhet. De skattelättnader som har skett på senare tid har mestadels varit kloka och burit frukt, vilket inneburit att fallande skattekvot kunnat gå hand i hand med ökade reala skatteintäkter.

Fler aspekter på behovet har bl.a. diskuterats vid en utfrågning i riksdagens Skatteutskott. Ett utdrag där några av tankarna i detta blogginlägg utvecklades finns vid länken nedan.

 

 

 

Utdrag ur Skatteutskottets seminarium 2017-01-25

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »