Publicerat: 7 mars 2018

Massiv kritik mot exitskatten – dags för regeringen att dra tillbaka förslaget

Vi har tidigare bloggat om NSD:s kritiska remissvar på förslaget till exitskatt för fysiska personer. Nu har remisstiden gått ut och det är tydligt att det är fler remissinstanser som är mycket kritiska.

I skrivande stund har 85 stycken remissvar kommit in och registrerats hos Finansdepartementet. Av dessa är det endast två remissinstanser som tillstyrker förslaget i dess helhet och ytterligare två som tillstyrker det men föreslår ändringar, särskilt avseende bestämmelserna rörande beskattning av benefika överlåtelser. Elva remissinstanser anser sig inte kunna ta ställning till förslaget. Resterande 70 remissinstanser är negativt inställda till förslaget.

Bland de tyngre remissinstanserna hör naturligvist de juridiska fakulteterna vid Uppsala respektive Lunds universitet. Remissvaren är inte nådiga och medan Lunds universitet anser att förslaget maximalt utmanar EU-fördragets fyra friheter ifrågasätter Uppsala huruvida Skatteverket ens har beaktat domstolsavgöranden från EUD som kommit efter 2012.

En kortare sammanfattning av flera tunga instansers kritik mot förslaget, däribland SACO, Sveriges Advokatsamfund, Kammarrätten i Göteborg och Stockholms handelskammare, finns att läsa här.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »