Publicerat: 19 december 2019

Momsen som hindrar säkrare utanförskapsområden

Hyresmomsen får allt mer upprörande och obegripliga konsekvenser. En effekt är att fastighetsägare och hyresvärdar hindras att hyra ut på kvällar och helger i områden där man vill ha en levande och säkrare miljö. Momslagen och Skatteverkets tolkning av reglerna sätter upp en rad olika krav för frivillig hyresmoms avseende verksamhetslokaler. Bland annat måste uthyrningen vara

  • stadigvarande dvs. minst ett år eller tillsvidare,
  • heltid (inte deltid) och
  • hyresgästen måste bedriva momspliktig verksamhet eller verksamhet som medför rätt till återbetalning av moms.

Frivillig hyresmoms är för många fastighetsägare och hyresvärdar en förutsättning då moms på hyran också innebär momsavdrag på inköp, drift och investeringar. Om fastighetsägarens eller hyresvärdens frivilliga hyresmoms bryts försvinner denna avdragsrätt och dessutom måste investeringsmoms (byggnation, ombyggnad) 10 år tillbaka i tiden återföras i delar genom de s.k. jämkningsreglerna (se vidare vårt förslag till ändring nedan).

Om en fastighetsägare eller hyresgäst vill hyra ut till en förening eller ett företag på kvällar och helger när lokaler ändå står tomma, hindras de av hyresmomsen. Kan lagstiftaren och Skatteverket försvara dessa effekter av reglerna? Vi har ställt frågan men saknar hittills svar.

Vi har tidigare berättat om idrottsföreningar, vård, skola och omsorg som stängs ute från lokaler och att delade arbetsplatser kan bli nästa momssmäll. Som vi så många gånger har påtalat måste hyresmomsen fixas nu. Lagförslaget från Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna kan användas som en utgångspunkt för att få till en snabb ändring.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »