Publicerat: 19 juni 2017

Nej till personalliggare i fler branscher

Svenskt Näringsliv lämnade i förra veckan remissvar över Skatteverkets förslag att utvidga kravet på personalliggare till fler branscher. Skatteverkets förslag skulle innebära att verksamheter som bedriver kropps- och skönhetsvård, fordonsservice samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet blir skyldiga att föra personalliggare. Sedan tidigare finns krav på personalliggare i restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggbranschen.

Svenskt Näringsliv anser att förslaget inte bör genomföras eftersom det starkt kan ifrågasättas om personalliggare uppnått sitt syfte att minska skatteundandragande i de branscher där det hittills införts. Den utvärdering av effekterna av personalliggare i restaurang och frisörbranschen som HUI gjort visar att kravet på personalliggare haft ingen eller låg effekt på lönerapporteringen. Samtidigt leder personalliggare till ökad administration och kostnader för företagen. Det kan därför inte ses som en effektiv metod för att motverka skattefusk, och bör därför inte spridas till fler branscher.

Svenskt Näringslivs remissvar finns att läsa här.