Publicerat: 4 juni 2018

Nordiska finansministrar i EU avvisar förslag om digitalskatt

Finansministrarna i Sverige, Danmark och Finland tar i ett gemensamt brev avstånd från förslagen från EU-kommissionen om särskilda skatteregler för digitala företag.

Ministrarna välkomnar arbete mot skatteundandragande men konstaterar att de två förslagen från EU-kommissionen inte handlar om det utan om att ändra reglerna om var beskattningen ska ske. Förslaget från EU-kommissionen innebär, enligt ministrarna, ett avsteg från etablerade skatteprinciper. Exportföretag betalar inte skatt i det land försäljningen sker bara för att det har kunder i detta land. Förslagen om digitalskatt bygger på en principfrämmande syn att värdeskapandet skulle ske där kunderna finns. Dessutom föreslås att skatten baseras på försäljning, inte vinst. Ministrarna menar istället att den digitala ekonomin bör beskattas efter etablerade internationella principer, där värdet skapas. Det behövs därför en analys och en koncensus om var värdeskapandet i den digitala ekonomin sker. Ett sådant arbete kan ske inom ramen för OECD.

Brevet från ministrarna har uppmärksammats i internationell press. Det återstår nu att se vilken betydelse som utspelet från de nordiska finansministrarna kommer att få.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »