Publicerat: 4 juni 2018

Nordiska finansministrar i EU avvisar förslag om digitalskatt

Finansministrarna i Sverige, Danmark och Finland tar i ett gemensamt brev avstånd från förslagen från EU-kommissionen om särskilda skatteregler för digitala företag.

Ministrarna välkomnar arbete mot skatteundandragande men konstaterar att de två förslagen från EU-kommissionen inte handlar om det utan om att ändra reglerna om var beskattningen ska ske. Förslaget från EU-kommissionen innebär, enligt ministrarna, ett avsteg från etablerade skatteprinciper. Exportföretag betalar inte skatt i det land försäljningen sker bara för att det har kunder i detta land. Förslagen om digitalskatt bygger på en principfrämmande syn att värdeskapandet skulle ske där kunderna finns. Dessutom föreslås att skatten baseras på försäljning, inte vinst. Ministrarna menar istället att den digitala ekonomin bör beskattas efter etablerade internationella principer, där värdet skapas. Det behövs därför en analys och en koncensus om var värdeskapandet i den digitala ekonomin sker. Ett sådant arbete kan ske inom ramen för OECD.

Brevet från ministrarna har uppmärksammats i internationell press. Det återstår nu att se vilken betydelse som utspelet från de nordiska finansministrarna kommer att få.