Publicerat: 16 oktober 2020

Nu på remiss – SOU 2020:50 Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

I början av september överlämnades betänkandet Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare, SOU 2020:50, till regeringen. Nu är det dags för remissinstanserna att säga sitt om förslaget, remissvaren ska lämnas senast 15 januari 2021.

Betänkandet innehåller ett huvudförslag och ett alternativförslag. Som vi tidigare tagit upp här på bloggen finns det intressanta förenklingsförslag i såväl huvud- som alternativförslaget. Svenskt Näringsliv har tillsammans med experterna från Företagarna, Fastighetsägarna och LRF tagit fasta på de bästa förslagen i betänkandet och benämnt detta Näringslivets förslag. Följande förslag bör enligt vår uppfattning genomföras

  • Ändrad ordning på företagssparande och räntefördelning,
  • Slopad negativ räntefördelning och slopad särskild post,
  • Att räntefördelningen baseras på nettotillgångarna vid utgången av beskattningsåret,
  • Enhetlig behandling av skatteskulder i kapitalunderlaget, och
  • Slopad tillämpningsgräns för positiv räntefördelning.

Dessa åtgärder skulle underlätta företagande samt  öka förståelsen för skattereglerna och i förlängningen kunna bidra till bättre investeringsklimat och fler jobb. Det vore särskilt välkommet i rådande konjunkturläge.

Då vi i utredningen deltagande experter denna gång inte gavs möjligheten att lämna ett särskilt yttrande till betänkandet har vi istället skrivit en fördjupad artikel där vi utförligt går igenom Näringslivets förslag samt våra synpunkter på utredningen i övrigt. Artikeln är publicerad i SkatteNytt Nr 10, men kan även läsas här.

I skrivande stund har det ännu inte publicerats på regeringens hemsida att betänkandet har gått på remiss med diarienummer Fi2020/04059  men vi uppmanar alla som har ett intresse av enklare skatteregler för Sveriges antalsmässigt största grupp av företagare att ta del av utredningens samt Näringslivets förslag.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »