Publicerat: 13 februari 2020

OECD:s ekonomiska konsekvensanalys för digitalskatten – för bra för att vara sann?

Idag presenterade OECD en preliminär ekonomisk konsekvensanalys för sitt arbete med digitalskatten. OECD bedömer att kombinationen av en implementering av pelare 1 och 2 kommer leda till att de globala skatteintäkterna ökar årligen med ca 100 miljarder USD. Vidare framgår att de flesta länder, förutom de med låg nominell bolagsskattesats s k “investment hubs”, kommer att få ökade skatteintäkter. Det höjda skatteuttaget kommer enligt analysen uppenbarligen inte ha någon nämnvärd påverkan på investeringarna. Låter nästan lite för bra för att vara sant.

Det är nog inte vågat att påstå att OECD:s siffror kommer att bli föremål för mycket diskussion i det vidare arbetet. Som rapporterats tidigare har den svenska regeringen, på goda grunder, intagit en kritisk ställning till OECD:s digitalskatteförslag. Även om OECD:s siffror är preliminära framstår det som osannolikt att en liten öppen exportberoende ekonomi som den svenska skulle få ökade skatteintäkter. Detta inte minst med tanke på  att reformen syftar till att bolagsbeskattningen i högre grad ska baseras på var försäljningen äger rum snarare än var produktion och huvudkontor är placerade, dvs där värdet skapas. Sista ordet är inte sagt, fortsättning följer.

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »