Publicerat: 15 maj 2017

Personalliggare effektiva mot svartarbete eller en ökad belastning?

Regeringen har nyligen sänt på remiss ett förslag om utvidgning av systemet med personalliggare till att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel, samt kropps- och skönhetsvård. Remissvar ska inges senast den 16 juni. Förslaget är grundat på 2009 års utvärdering. Kritik har tidigare framförts mot utvärderingen avseende slutsatsen om effekten på svartarbete och ökad löneredovisning. Utvärderingen har också kritiserats på grund av bristfällig konsekvensanalys.

Sedan den 1 januari 2007 ska näringsidkare inom restaurang- och frisörbranscherna löpande föra en personalliggare över de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Syftet var främst att minska förekomsten av svartarbete. Skatteverket kan göra oannonserade kontrollbesök för att kontrollera personalliggaren och kontrollavgift tas ut om skyldigheten inte fullgörs. I november 2008 gjordes en översyn av bestämmelserna om personalliggare (2009 års utvärdering). Möjligheterna till och konsekvenserna av att utvidga systemet helt eller delvis till att omfatta bygg- och tvätteribranscherna utreddes också. Systemet utvidgades med tvätteribranschen den 1 april 2013 och med byggbranschen den 1 januari 2016. Personalliggare innebär ökad administrativ börda och ökade kostnader för företagen. Enligt Nuteks utredning 2008 beräknades näringslivets administrativa kostnader för personalliggare uppgå till 365 miljoner kronor årligen.

När vi nu står inför att ytterligare branscher föreslås ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare är det viktigt att en eventuell regelförändring är välgrundad, proportionerlig och fyller sitt ändamål.

Svenskt Näringsliv arbetar aktivt med frågorna. Om systemet med personalliggare inte är ett effektivt verktyg mot svartarbete utan enbart en ökad belastning i form av administration och ökade kostnader för näringslivet saknas grund att utvidga reglerna till ytterligare branscher och skyldigheten för redan berörda branscher bör slopas.

Svenskt Näringsliv har med hjälp av PwC och HUI utrett systemet med personalliggare. De frågor som vi önskat få besvarade är om Skatteverkets uppfattning om personalliggarens uttalade positiva effekter är välgrundad och om det finns behov av utvärdering av systemets effekter. Slutsatserna kommer att presenteras vid ett seminarium måndagen den 29 maj kl 13.30-15.00, se länk nedan.

 https://www.svensktnaringsliv.se/kalendarium/seminarium-om-personalliggare_675852.html

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »