Publicerat: 27 november 2018

Podcast: MOMS – framtidens skatt

Kleerup Rabe IMG_1619 skuren

I detta avsnitt av NSD:s podcast diskuteras momsens historia och framtid. Gäster är skattejuristerna Jan Kleerup och Gunnar Rabe som ägnat en stor del av sina yrkesliv åt momsfrågor. De resonerar om hur momssystemet är tänkt att fungera och hur det fungerar i praktiken, hur de indirekta skatterna påverkades av EU-inträdet samt vad man kan förvänta sig av den europeiska momsreform som just nu är under förhandling. Avsnittet bygger på två kapitel i NSD:s jubileumsantologi. Jan Kleerups kapitel Från omsättningsskatt till statens viktigaste inkomstkälla – moms och Gunnar Rabes kapitel EU, Sverige och skatten. Båda texterna finns att ladda ner på NSD:s hemsida.