Publicerat: 4 juni 2019

Podcast – vad är rapporteringspliktiga arrangemang?

liten bild aMFrån och med den 1 juli 2020 införs s.k. mandatory disclosure rules (MDR) i EU:s medlemsstater. Det är ett omfattande regelverk som ställer höga krav på inte bara traditionella skatterådgivare utan även andra som på olika sätt är inblandade i transaktioner med skattemässiga konsekvenser. Den föreslagna svenska lagstiftningen saknar i princip gränsdragningar vilket i kombination med de kännbara sanktionsavgifterna gör att man kan förvänta sig att rapporteringen kommer att bli omfattande. För gränsöverskridande koncerner med verksamhet i många länder blir regelverket särskilt betungande. I detta avsnitt av 20 skattefrågor diskuterar Andrea Meyer, skattechef på Hexagon, och Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte, om det verkligen finns något behov av snabbare information till Skatteverket. De förklarar också vad regelverket innebär och varför det kommer att bli både svårt och dyrt att tillämpa i praktiken.