Publicerat: 21 november 2018

Podcast – Vad kännetecknar en god skattelag?

hultqvist IMG_4483

I det nya avsnittet av NSD:s podcast 20 skattefrågor förklarar Anders Hultqvist, professor i finansrätt Karlstad Universitet, vad som kännetecknar en bra skattelagstiftning och ger även exempel på sådan lagstiftning som fungerar mindre väl. Anders reder också ut skillnaden mellan skatteupplägg, skatteundandragande och skatteplanering. Vems ansvar är det egentligen att avgöra var gränserna går? Avsnittet baseras på ett av kapitlen i jubileumsantologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd. Kapitlet finns även tillgängligt separat på NSD:s webbplats.