Publicerat: 16 maj 2019

Quick-fixa hyresmomsen för föreningar och företag

På dagens frukostseminarium i Riksdagen diskuterades idrottsföreningars problem med hyresmomsen som riskerar att stänga ute idrotten från lokaler för att de inte bedriver momspliktig verksamhet. Ett problem som många andra föreningar och företag delar.

Dagens regler avseende hyresmomsen är omoderna, oflexibla, utestänger aktörer, medför att lokaler står tomma, förhindrar effektivt lokalutnyttjande, hindrar hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Dagens regler är inte heller förenliga med skattens principer, syften och ändamål utan medför samhälls- och företagsekonomisk ineffektivitet, minskar sysselsättning och produktion samt är oförenliga med EU-rättens krav på neutralitet då de är uppenbart konkurrenssnedvridande.

Hyresmomsen måste quick-fixas nu. Lagförslaget från Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna kan användas som en utgångspunkt för att få till en snabb ändring.