Publicerat: 9 september 2017

Regeringen behöver ta ett större grepp på det skatterättsliga företrädaransvaret

Det skatterättsliga företrädaransvaret har kritiserats från många håll. Förfarandet anses rättsosäkert och kan drabba enskilda personer mycket hårt. Forskare anser att företrädaransvaret bör avskaffas. Här kan bl.a. hänvisas till en rapport av professorn Roger Persson-Österman och adjungerade professorn och advokaten Carl Svernlöv Skatterättsligt företrädaransvar – fiskal gräddfil utan legitimitet och till Persson-Östermans rapport till Entreprenörskapsutredningen http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/10/Företrädaransvar-för-kopiering-160627.pdf.

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utreda företrädaransvaret. Utredningen ska redovisas senast 31 maj 2018. Utredningen ska titta närmare på vissa delar av reglerna, som avser hel eller delvis befrielse från företrädaransvar samt möjligheterna till anstånd. Det framgår dock av uppdragsbeskrivningen att Statskontoret inte får analysera förutsättningarna för företrädaransvar, förfarandet, överenskommelse om företrädaransvar eller regressrätt. I uppdraget ingår inte heller att överväga ett slopande av bestämmelserna.

Den snäva avgränsningen av uppredningsuppdraget kan inte förtjäna annat än stark kritik. Regeringen har försuttit chansen att se till att hela förfarandet blir föremål för en ordentlig analys. Det framstår som självklart att inte minst förutsättningarna för ansvar ska genomlysas. Den fiskala gräddfilen kommer inte smalna av genom det nu aktuella utredningsuppdraget.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »