Publicerat: 10 mars 2020

Regeringen måste börja ta Lagrådets yttranden på det allvar de förtjänar

Den 20 november förra året avgav Lagrådet sitt yttrande avseende remissen Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket. Lagrådet avstyrkte förslaget, vilket hade sin grund i brister i den underliggande promemorian, som var framtagen av Skatteverket. Sådan kritik måste förstås regering ta på allvar. Det är därför mycket oroande att proposition avseende detta lagstiftningsärende aviserades i den propositionsförteckning Statsrådsberedningen överlämnade till riksdagen den 20 februari.

Kritik avseende beredningsprocessen av skattelagar handlar ofta om hur lagförslag tagits fram, remisstidens längd och regeringens bristande lyhördhet för remissinstansernas synpunkter. Till detta kommer kritik som riktas mot regeringar och finansministrar för att inte beakta de synpunkter som Lagrådet framför.

I syfte att bidra till en bättre beredningsprocess på skatteområdet gav Svenskt Näringsliv 2013 professor Anders Hultqvist i uppdrag att genom en fördjupad studie redogöra för gällande regelverk rörande beredningsprocessen av skattelag samt att analysera hur tillämpningen i praktiken har utfallit i några uppmärksammade lagstiftningsärenden. Arbetet genererade hösten 2014 i rapporten Om beredningsprocessen för skattelag, som kan läsas här.

Nu har professor Anders Hultqvist reagerat på beredningen av förslag till Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket. I en mycket läsvärd debattartikel är han starkt kritisk till beredningen och lyfter där återigen behovet av en bättre beredningsprocess. Läs debattartikeln här.

 

Katarina Bartels och Richard Hellenius

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »