Publicerat: 25 april 2018

Regeringens proposition om vårdskatt måste stoppas!

Vi har tidigare här publicerat blogginlägg (inlägg 1 och inlägg 2) om varför regeringen borde dra tillbaka sitt förslag om införande av en vårdskatt – ett slopande av bestämmelsen om att anställda inte ska beskattas när arbetsgivaren står för kostnader avseende icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Trots hård och allvarlig remisskritik beslutade regeringen den 15 mars att lämna en proposition med förslaget till riksdagen. Regeringen har uppenbarligen inte tagit till sig av kritiken och inte heller insett vilka allvarliga rättsliga tillämpningsproblem som skulle följa med ett genomförande av förslaget.

Den föreslagna lagstiftningen för med sig allvarliga gränsdragningsproblem. Frågan hur arbetsgivaren i det enskilda fallet ska kunna skilja skattefria insatser, såsom företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering, från den hälso- och sjukvård som ska beskattas lämnas i princip obesvarad av regeringen. Det är inte realistiskt att arbetsgivaren, arbetstagaren och den privata vårdgivaren vid varje konsultation med utgångspunkt i ytterst vaga definitioner ska bedöma om en behandling är skattefri eller inte. Det lämnas inte heller något svar på hur de hinder den s.k. patientsekretessen skapar när det gäller arbetsgivarens möjlighet att korrekt på individnivå exempelvis hantera insatser som upphandlats inom ett s.k. företagshälsovårdspaket ska kunna överbryggas.

Marcus Forsman har i tidskriften Svensk Skattetidning skrivit en artikel som ger en god översikt av förslaget och dess konsekvenser. Vi får hoppas att de som har att ta ställning till om propositionen ska bli lag eller ej läser denna artikel

Artikeln finns att läsa här: Marcus Forsman artikel SvSkT nr 3 2018

Artikeln publiceras med tillåtelse av förlaget Norstedts juridik.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »