Publicerat: 28 juni 2017

Så tycker man om momsskattesatserna i EU

Momsens andel av skatteintäkterna ökar i många länder samtidigt som skatten tillhör de mest krångliga regler som företag, skatteverk och domstolar har att tillämpa. Momsreglerna hindrar handeln på den inre marknaden och arbetet med framtidens momssystem inom EU fortsätter. EU-kommissionen har nu publicerat en sammanfattande rapport och svaren på enkäten om momsskattesatserna. Flest svar har inkommit från Belgien, Sverige, Tyskland, Bulgarien, Frankrike och Storbritannien.

EU-kommissionen konstaterar att åsikterna om hur EU:s regler kring skattesatserna ska förändras varierar kraftigt och det finns ingen klar enhetlig uppfattning. Det finns också ett antal motsägelsefulla resultat. Dessa kan bero på skattens komplexitet och att inte alla som svarat har full förståelse för alla tekniska aspekter.

EU-kommissionen konstaterar vidare att sammantaget verkar de som svarat ganska nöjda med antalet skattesatser samt miniminivåerna för standard- och reducerad skattesats. Bara 14 % av de som svarat vill behålla de nuvarande reglerna vilket tyder på ett reformbehov. I synnerhet anser de som svarat att listan över varor och tjänster som får omfattas av reducerad moms bör utvidgas. Vad gäller alternativen för en framtida reform indikerade svaren att man föredrar ett enklare momssystem och en liten övervikt för alternativ 1 som innebär följande.

  • Behåll minimigränsen för standardskattesatsen på 15 %.
  • Utöka, uppdatera och granska regelbundet listan av varor och tjänster som kan omfattas av reducerad moms.
  • Behåll alla nuvarande möjligheter till reducerad moms och gör dessa tillgängliga för alla medlemsstater för att säkerställa likabehandling.

Nu vägs dessa svar in i det fortsätta arbetet och förslag till nya regler avseende skattesatser planeras bli presenterade i slutet av september 2017.

Se även Svenskt Näringslivs rapport Momsens skattebas och skattesatser som sammanfattar svenska och internationella kartläggningar i ämnet.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »