Publicerat: 14 december 2020

Säkerställ vaccinering utan moms

Den 7 december beslutades inom EU om en tillfällig möjlighet till reducerad moms eller nollskattesats (i Sverige även kallat kvalificerad undantag, dvs. 0% moms med avdragsrätt) för godkända covid-19-vacciner och tjänster som nära sammanhänger med dessa produkter. Ett välkommet beslut som direkt medförde frågor vilka länder som avser införa denna möjlighet. Redan förra veckan fick vi besked från bl.a. Nederländerna och Frankrike.

Behöver då Sverige införa denna möjlighet? Sverige har redan regler som undantar vissa leveranser av läkemedel som säljs på recept från moms med rätt till avdrag. Vaccin har i praxis ansetts omfattas av bestämmelsen, men den exakta omfattningen anser vi är oklar. Enligt vår kännedom medförde också vaccinationer mot svininfluensa år 2009 momsmässiga problem. De senaste åren har dessutom olyckliga momsproblem dykt upp inom vård och omsorg som saknar möjlighet till momsavdrag vilket medför ökade kostnader. Med tanke på detta har vi i en skrivelse 11 december uppmanat regeringen att säkerställa momshanteringen, så att det inte uppkommer ökade momskostnader för vaccin, vaccineringar, test-kit och liknande.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »