Publicerat: 10 maj 2019

Ska företag behöva deklarera?

Inom ramen för Skatteverkets projekt digitaliserade informationskedjor bedrivs olika aktiviteter för att hitta metoder för att flytta hanteringen av skatter och avgifter in i företagens egna ekonomisystem. En av ambitionerna på sikt är att företag inte längre ska behöva deklarera. Om skattekontot finns i företagets egna system kan pengarna dras direkt. Därmed behövs inte längre deklarationen. Som företagare kan man sluta bry sig om skattedetaljen och helt ägna sig åt den egna verksamheten. Skönt! Eller?

Tillvaron för i synnerhet mindre företagare skulle säkert bli betydligt enklare om man lättade på den administrativa bördan. Men den vision som Skatteverket ger uttryck för innebär samtidigt en i grunden förändrad syn på deklarationsskyldigheten vilket ger upphov till en hel del funderingar. Vad händer om de uppgifter Skatteverket hämtar in direkt från systemen inte visar sig stämma? Ska någon som inte aktivt godkänt en deklaration kunna göras ansvarig för oriktiga uppgifter och påföras skattetillägg? Hur blir de med de sammanställningar, tolkningar och bedömningar som deklarationen bygger på, ska de helt övertas av Skatteverkets algoritmer? Och hur påverkas transparensen i skattesystemet av att pengarna dras direkt utan den naturliga kontroll den aktiva deklarationshandlingen innebär?

Det finns all anledning att ha hög tilltro till förenklingspotentialen hos de digitala verktygen. Men det är ett misstag att tro att den digitala informationshanteringen ersätter behovet av ett rättssäkert förfarande med tydlig ansvarsfördelning.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »