Publicerat: 10 maj 2019

Ska företag behöva deklarera?

Inom ramen för Skatteverkets projekt digitaliserade informationskedjor bedrivs olika aktiviteter för att hitta metoder för att flytta hanteringen av skatter och avgifter in i företagens egna ekonomisystem. En av ambitionerna på sikt är att företag inte längre ska behöva deklarera. Om skattekontot finns i företagets egna system kan pengarna dras direkt. Därmed behövs inte längre deklarationen. Som företagare kan man sluta bry sig om skattedetaljen och helt ägna sig åt den egna verksamheten. Skönt! Eller?

Tillvaron för i synnerhet mindre företagare skulle säkert bli betydligt enklare om man lättade på den administrativa bördan. Men den vision som Skatteverket ger uttryck för innebär samtidigt en i grunden förändrad syn på deklarationsskyldigheten vilket ger upphov till en hel del funderingar. Vad händer om de uppgifter Skatteverket hämtar in direkt från systemen inte visar sig stämma? Ska någon som inte aktivt godkänt en deklaration kunna göras ansvarig för oriktiga uppgifter och påföras skattetillägg? Hur blir de med de sammanställningar, tolkningar och bedömningar som deklarationen bygger på, ska de helt övertas av Skatteverkets algoritmer? Och hur påverkas transparensen i skattesystemet av att pengarna dras direkt utan den naturliga kontroll den aktiva deklarationshandlingen innebär?

Det finns all anledning att ha hög tilltro till förenklingspotentialen hos de digitala verktygen. Men det är ett misstag att tro att den digitala informationshanteringen ersätter behovet av ett rättssäkert förfarande med tydlig ansvarsfördelning.