Publicerat: 10 februari 2017

Skärp inte skatten på entreprenörer

Skriver idag på DI-debatt om Svenskt Näringslivs remissvar där utredningsförslaget om skärpt skatt på entreprenörer kritiseras eftersom de negativa signaler till företagande som förslaget innebär i förlängningen riskerar att hålla tillbaka utvecklingen för investeringarna och jobben. Bland annat visar analysen i remissvaret att för ungefär en tredjedel av dem som skulle träffas av höjd skatt, alltså närmare 50.000 företagare, skulle skatten stiga med 20.000 kronor eller mer. Redan vid en sådan ökning kan många företagare väntas ta sig en rejäl funderare. Enligt samma analys, som utgått från den beräkningsmetod utredningen använt, skulle 11.000 företagare drabbas av höjd skatt med 100.000 kronor eller mer. I praktiken har det stora flertalet av dessa företagare knappast likviditet nog att betala en sådan skatteskärpning. Om förslaget skulle gå igenom torde det stora flertalet i stället lägga om sina planer och skattebaserna skulle krympa kraftigt. I slutänden är därför risken stor att den tänkta åtstramningen av regelverket inte alls inbringar några större skatteintäkter