Publicerat: 26 februari 2018

Stora möjligheter till enklare moms för småföretag

EU-kommissionen har nyligen presenterat ett förslag med förenklingar för alla företag som har en omsättning under två miljoner euro, dessa företag definieras i förslaget som småföretag (Svenskt Näringslivs remissvar finns här). Dessa småföretag utgör tillsammans 98 % av alla momsregistrerade, det är dock hos de resterande 2 % av företagen som hela 75 % av momsintäkterna uppstår.

Genom att förenkla momsreglerna för småföretag gynnas i princip samtliga företag, medan en betydligt mindre del av skatteintäkterna kan tänkas påverkas. Företag med färre än fem anställda står för 73 % av fullgörandekostnaderna och har mer än 35 gånger så höga kostnader per anställd för momshanteringen jämfört med ett företag med 50–499 anställda (Skatteverket 2006:3). Det är dessutom hos företag med mindre än 50 anställda som fyra av fem jobb skapas (Företagarna 2018).

De mindre företagen står för en väldigt liten del av den totala skatteinbetalningen samtidigt som de får bära en stor del av regelkostnaden. Istället för momskrångel skulle tid och kraft kunna läggas på företagets kärnverksamhet, något som skulle gynna hela samhället.

Kommissionens förslag är därför mycket välkommet. Bland annat innebär förslaget att småföretag ges rätt att ställa ut en förenklad faktura och tillämpa en beskattningsperiod som omfattar ett helt kalenderår. Vidare föreslås att den valfria omsättningsgränsen sätts till högst 85 000 euro. Medlemsstater med en omsättningsgräns ska dessutom låta företag som inte är etablerade i medlemsstaten tillämpa skattebefrielsen om det aktuella företagets totala omsättning inom unionen är mindre än 100 000 euro.

Förslaget föreslås träda i kraft 2022 och innehåller sammantaget flera bra förenklingar för små och medelstora företag.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »