Publicerat: 26 februari 2018

Stora möjligheter till enklare moms för småföretag

EU-kommissionen har nyligen presenterat ett förslag med förenklingar för alla företag som har en omsättning under två miljoner euro, dessa företag definieras i förslaget som småföretag (Svenskt Näringslivs remissvar finns här). Dessa småföretag utgör tillsammans 98 % av alla momsregistrerade, det är dock hos de resterande 2 % av företagen som hela 75 % av momsintäkterna uppstår.

Genom att förenkla momsreglerna för småföretag gynnas i princip samtliga företag, medan en betydligt mindre del av skatteintäkterna kan tänkas påverkas. Företag med färre än fem anställda står för 73 % av fullgörandekostnaderna och har mer än 35 gånger så höga kostnader per anställd för momshanteringen jämfört med ett företag med 50–499 anställda (Skatteverket 2006:3). Det är dessutom hos företag med mindre än 50 anställda som fyra av fem jobb skapas (Företagarna 2018).

De mindre företagen står för en väldigt liten del av den totala skatteinbetalningen samtidigt som de får bära en stor del av regelkostnaden. Istället för momskrångel skulle tid och kraft kunna läggas på företagets kärnverksamhet, något som skulle gynna hela samhället.

Kommissionens förslag är därför mycket välkommet. Bland annat innebär förslaget att småföretag ges rätt att ställa ut en förenklad faktura och tillämpa en beskattningsperiod som omfattar ett helt kalenderår. Vidare föreslås att den valfria omsättningsgränsen sätts till högst 85 000 euro. Medlemsstater med en omsättningsgräns ska dessutom låta företag som inte är etablerade i medlemsstaten tillämpa skattebefrielsen om det aktuella företagets totala omsättning inom unionen är mindre än 100 000 euro.

Förslaget föreslås träda i kraft 2022 och innehåller sammantaget flera bra förenklingar för små och medelstora företag.