Publicerat: 26 november 2018

Stort intresse för jubileumsseminarium

Jubileumsseminariet var fullsatt och intresset från media var stort när Näringslivets Skattedelegation (NSD) firade 100 år med att prata skatter utifrån perspektiven välstånd, konkurrenskraft och rättssäkerhet. Här är några av de texter och filmer som publicerats:

Dagens Industri refererade seminariet med rubriken ”Tungviktarna: Här är skatterna Sverige måste sänka”  och på svenskt Näringslivs hemsida finns texten Näringslivstoppar sågar svenska skatter: ”På väg åt fel håll”.

DI TV gjorde också intervjuer med talarna. NSDs ordförande Staffan Bohman gav sin  syn på hur en en skattereform se ut bör se ut.  Även styrelseproffset Hans Stråberg gav sin syn på en skattereform.  Årets mottagare av NSD:s mediapris Lotta Engzell-Larsson passade på att varna för höjda kapitalskatter.

Näringslivets Skattedelegation bildades 1918 och är ett löpande samarbete i skattefrågor mellan Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk Industriförening, Svenska Bankföreningen, Svensk Försäkring och Fastighetsägarna Sverige. Genom delegationens kansli sker en fortlöpande granskning och analys av skattepolitiken och skattesystemets konsekvenser för näringslivet, såväl nationellt som internationellt. Kansliet leds av näringslivets skattesakkunnige Johan Fall.

På seminariet medverkade förutom NSDs ordförande Staffan Bohman, Jacob Wallenberg, Ordförande Investor AB, Hans Stråberg, Ordförande Atlas Copco och SKF, Katrin Westling Palm, Generaldirektör Skatteverket, John Hassler Professor i nationalekonomi IIES, Krister Andersson, Ordförande Business Europe Tax Policy Group, Karin Pilsäter, Skattepolitisk expert TCO, Bertil Wiman, Professor i finansrätt Uppsala Universitet och Johan Fall, Näringslivets Skattesakkunnige.