Publicerat: 2 mars 2018

Svenskt Näringsliv avstyrker kraftigt skärpta skattetillägg

Svenskt Näringsliv har idag lämnat ett remissvar på betänkandet Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94). I remissvaret avstyrks förslaget.

Som vi tidigare skrivit om på bloggen skulle förslaget för juridiska personer vid inkomstbeskattningen innebära att det effektiva skattetilläggsuttaget närmast fördubblas respektive tredubblas (vid förhöjd nivå) jämfört med dagens regler. För fysiska personer får förslaget varierande betydelse för det effektiva skattetilläggsuttaget beroende på marginalskattenivå, men överlag är förändringarna mindre än för juridiska personer. För indirekta skatter innebär förslagets förhöjda nivå en väsentlig skärpning av det effektiva skattetilläggsuttaget.

I remissvaret framhålls bl.a. att det inte är beräkningen av skattetillägg som vållar enskilda besvär utan skattetilläggssystemet i sig där skattskyldiga, även på grund av oavsiktliga misstag, kan drabbas av kraftiga sanktioner i form av höga skattetillägg. De föreslagna förändringarna skulle skada skattesystemets legitimitet och urholka Sveriges konkurrenskraft vilket ger sämre förutsättningar för företagande, investeringar och sysselsättning.

Svenskt Näringsliv är vidare kritisk till att utredningen, trots ett begränsat utredningsuppdrag, föreslagit genomgripande förändringar med kraftiga och omotiverade skärpningar som framförallt skulle drabba fysiska personer med låga inkomster och företag. Vidare har utredningen överhuvudtaget inte beaktat de svårigheter och utmaningar som företag dagligen har att hantera, både inom inkomstbeskattningens och inom den indirekta beskattningens område.

Skattetilläggssystemet är redan idag kritiserat utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Svenskt Näringsliv anser därför att det är nödvändigt med en översyn av hela systemet med skattetillägg som också innefattar förutsättningarna för att ta ut skattetillägg och befrielse­reglerna.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »