Publicerat: 29 juni 2017

Talangjakten och marginalskatterna – del 2

När världens högsta skatter på arbete läggs på svenskarnas inkomster blir resultatet en starkt progressiv fördelning av skattebetalningarna. Faktum är att tiondelen med de högsta inkomsterna står för 30 procent av alla skatter. De två högsta tiondelarna betalar hälften av alla skatter. Detta visas i figuren nedan, som också finns i rapporten. De färgade komponenterna i staplarna avser slutlig skatt, arbetsgivaravgiften (skattedelen) respektive moms.

En slutsats man kan dra av detta är att det är viktigt för Sverige att personer med goda inkomster har incitament att arbeta och driva företag i Sverige. Skattebortfallet om dessa personer de minskar sin arbetstid, flyttar utomlands eller avstår från att arbeta är betydande. En klok skattepolitik utgår därför från att villkoren och incitamentet för arbete, utbildning och flit ska vara goda i Sverige. Det vinner både individer och statskassan på.

Som vi visar i rapporten skulle det medföra ett tillskott för statens finanser om fler får behålla mer av sina löner och inkomster. Genom att sänka inkomstskatten för de 1,4 miljoner personer som betalar statlig inkomstskatt skulle staten få in mer skatteintäkter. I rapporten visar vi hur det skulle kunna ske genom ett konkret reformförslag. Förslaget är analyserat och kostnadsberäknat med vedertagna modeller och med stöd i relevant forskning på skattebasens elasticitet. Eftersom staten får en större kaka att beskatta efter vår reform kan både skattebetalarna och staten vinna ekonomiskt på den.

 

Deciler skatt