Publicerat: 22 mars 2019

Teresa Simon Almendal pratar om företrädaransvaret

Teresa IMG_1932

Podden är tillbaka. I ett första våravsnitt av 20 skattefrågor är Teresa Simon Almendal, professor i finansrätt vid Stockholms Universitet, med och pratar om sin forskning som rör sig i gränslandet mellan skatterätt och andra rättsområden som straffrätt, processrätt och skadeståndsrätt. Teresa intresserar sig mycket för frågor som rör rättssäkerhet i skatteprocessen och hon har skrivit en bok om det skatterättsliga företrädaransvaret. Företrädaransvaret innebär att ansvaret för en juridisk persons inbetalningar av skatter och avgifter till staten kan övergå till den juridiska personens företrädare, en vd, styrelsemedlem eller någon annan befattningshavare med motsvarande inflytande. Teresa är kritisk till hur regelverket tillämpas och berättar varför det behöver reformeras i grunden. Enligt en färsk kartläggning som Svenskt Näringsliv låtit göra är domsolarnas praxis i mål om företrädaransvar fortsatt mycket sträng. Lyssna på avsnittet här.