Publicerat: 22 september 2020

Tillfälliga momssänkningar som krisåtgärd?

I Tyskland har man den 1 juli sänkt momssatsen från 19 till 16 procent och den nedsatta nivån (främst livsmedel) från 7 till 5 procent fram till årsskiftet som en åtgärd för att stimulera ekonomin. I pengar räknat är detta den i särklass största krisåtgärden med en beräknad statsfinansiell kostnad på 20 miljarder euro. Målet är enligt finansminister Olaf Scholz att ”få tyska medborgare att göra inköp nu, inte nästa eller nästnästa år”. En temporär momssänkning kan vid en första anblick framstå som en enkel och effektiv åtgärd, men är i verkligheten det motsatta vilket även bekräftas av flera aktuella rapporter.

Tyska media rapporterar att momssänkningen inte verkar ha avsedd effekt. Trots momssänkningen minskade omsättningen i detaljhandeln den första månaden med sänkt moms. Ekonomer som Reuters intervjuat hade förutspått en tillväxt på 0,5 procent men för juli månad sjönk omsättningen realt med 0,3 procent jämfört med föregående månad, skriver Der Spiegel. Totalt har handeln under året faktiskt ökat sin omsättning med 3,8 procent trots krisen, men skillnaderna mellan branscher är enorm. Handel i butiker med textil och skor tappade nästan 28 procent medan e-handeln ökade med 21 procent. En studie från det fackligt knutna IMK-institutet om tyskarnas köpvanor visar också att tre fjärdedelar av de tillfrågade inte kommer att utnyttja den tillfälliga momssänkningen för att tidigarelägga inköp (samtidigt som åtta procent planerar att vänta med inköp som ändå skulle göras till perioden med sänkt moms. Endast 14 procent tror att de kommer att passa på att tidigarelägga inköp under den temporära sänkningen.

Den tillfälliga momssänkningen ger dessutom inte genomslag i priserna till kund. Die Welt rapporterade i somras att prisnivån i Mecklenburg-Vorpommern bara sjönk med 0,3 procent jämfört med samma månad förra året trots sänkt moms.

En anledning till att momssänkningen inte ger lägre priser är att det är kostsamt för företagen att hantera en tillfällig skattesänkning. Varor måste skyltas om, kassasystem och affärssystem måste omprogrammeras, skriver Der Tagesspiegel. På varuhus med kanske 40 000 artiklar är det en närmast orimlig insats att skylta om allt.

Att tillfälliga momssänkningar för att öka konsumtionen inte ger avsedd visar även en finsk studie från Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Löntagarnas forskningsinstitut. Forskarna har analyserat ändringar i mervärdesskatten för frisör- och barberartjänster mellan åren 2007 och 2012. Först sänktes momsen till en fjorton procentenheter lägre skattesats. Efter fem år höjdes den igen med fjorton procentenheter Enligt studien skedde ingen förändring i 60 procent av priserna vid sänkningen av momssatsen men när nivån höjdes igen höjde nästan alla företag sina priser.

Ser man till de tyska erfarenheterna och de finska studierna tycks en tillfällig momssänkning inte ge något tydligt lyft för ekonomin men väl stora kostnader för företagen genom ökad administration och krav på IT-systemanpassningar.

På Irland har stora livsmedelskedjor som Aldi, Lidl och Tesco valt att skylta om många varor i samband med den tillfälliga momssänkningen med två procentenheter från 1 september till sista februari 2021, skriver The Irish Times. Prissänkningarna är små men det samlade intrycket blir stort när många varor skyltas om. Exempelvis sänker Lidl priset på den egna tandkrämen från €0,69 till €0,68. Det irländska finansdepartementet räknar med att den temporära momssänkningen kommer att omfatta ungefär hälften av alla transaktioner. Det återstår att se om denna massiva omskyltning av varor ger ökad försäljning.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »