Publicerat: 27 april 2017

Trumps förslag till skattereform ritar om den globala spelplanen

Donald Trump presenterade igår en plan med förslag till omfattande skattesänkningar. Förslagen saknar detaljer men innebär kraftigt sänkta skatter för bolag och innehåller även sänkningar för privatpersoner samt ett förslag till slopad arvsskatt.

Med en bolagsskatt på 35 % och beskattning av amerikanska bolags världsvida inkomster har det amerikanska bolagsskattesystemet länge kritiserats för att inte vara tillräckligt konkurrenskraftigt. För att öka konkurrenskraften och få mer produktion förlagd till USA föreslår nu Trump att bolagsskatten sänks till 15 % samt att USA går över till ett territoriellt system där bolagsinkomster från andra stater inte beskattas i USA.

En konsekvens av den höga amerikanska bolagsskatten är att många amerikanska bolag valt att inte plocka hem vinsterna från sina utländska dotterbolag. Amerikanska bolag uppges ha ca 2.500 miljarder dollar liggande i utländska dotterbolag. För de bolag som tar hem dessa vinster till USA planeras en kraftig skatterabatt, i dagsläget oklart hur stor.

Förslaget innehåller inga skattehöjningar och heller inga detaljer kring hur eventuella effekter på de offentliga finanserna ska hanteras. Det tidigare republikanska förslaget om skattefrihet för export och nekat avdrag på import (”border adjustment tax”), avsett att delvis kompensera för skattesänkningarna, förefaller inte längre vara aktuellt. Hårda förhandlingar är att vänta i kongressen innan något mer konkret kan presenteras.

Skulle Trumps förslag bli verklighet väntar nya och tuffa utmaningar inte minst för Sverige och övriga Europa. En kraftigt sänkt amerikansk bolagsskatt skulle innebära markant förbättrad konkurrenskraft för amerikanska bolag. Dessutom förväntas repatrieringen till USA av utländska vinster leda till en starkare dollar. I detta läge är det naturligtvis viktigt att också Sverige värnar om de svenska bolagens konkurrenskraft. Det är dags att regeringen överger sin skattehöjarpolitik och fokuserar på investerings- och tillväxtfrämjande regler.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »