Publicerat: 13 mars 2017

Tyck till i EU:s enkäter om framtidens moms – svara EU senast 20 mars

I en rasande takt pågår nu arbetet med att ta fram framtidens momssystem inom EU. Flera förslag diskuteras och EU-kommissionen efterfrågar allmänhetens åsikter i enkla enkäter avseende momsskattesatser, regler för små företag och varuhandel.

Momsreglerna tillhör de mest krångliga reglerna som företagen, skatteverk och domstolar har att tillämpa. För svensk del är det viktigt att vi framför våra åsikter i dessa enkäter. Gör vi inte det kommer andra länder att bestämma åt oss.

Momsskattesatserna är ett kärt ämne som gärna diskuteras, t.ex. om det är bra eller inte att ha låg moms på livsmedel. Däremot pratar vi inte om skattebasens storlek och effekter av undantag. Undantagna transaktioner brukar kallas för momsfria men momsfritt är inte fritt från moms utan är belastade med dold moms. Dold moms medför flera problem i samhället som att förskolor och äldreomsorg har svårt att få tag på lokaler, att egenarbete uppmuntras istället för att köpa in tjänster och att investeringar skjuts på framtiden. Även konsumenten drabbas i form av dold dubbelbeskattning eller att vissa transaktioner inte alls blir av. Detta i sin tur hindrar tillväxt och samhällsutveckling. Mer information finns i Svenskt Näringslivs rapport ”Momsens skattebas och skattesatser”.