Publicerat: 12 december 2018

Uppbörd, kontroll och vikten av ett rättssäkert skattesystem – nytt podavsnitt

kerstin o annika IMG_4608 skuren2

Under 1900-talet fick företagen successivt en allt viktigare del av skatteuppbörden. Dagens skattesystem är i princip helt beroende av det oavlönade uppbördsarbete av exempelvis moms och källskatt på personalens löner som sköts av företagen. Enligt Annika Fritsch, gäst i detta avsnitt av 20 skattefrågor, har detta inte alltid varit en själklarhet. Tidigare har företagen till och med fått betalt för att administrera omsättningsskatten. Gäst i avsnittet är också Kerstin Nyquist som berättar om några av de kontrollmetoder som införts av Skatteverket på senare år. Både Annika och Kerstin är skattejurister med lång erfarenhet av frågor om bland annat rättssäkerhet på skatteområdet. Avsnittet bygger på två bidrag till antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd; Annika Fritsch text Företagens börda med skatteuppbörden och Kerstin Nyquists artikel Skatter i ett rättssäkerhetsperspektiv. Båda kapitlen finns att ladda ner på NSD:s webplats.