Publicerat: 3 juli 2020

Våga åtgärda momsbasen i kommande skattereformer

Under senare tid har flera röster hörts i media om hur skattesystemet bör reformeras. Det är sant att flera skattereformer behövs , inte minst i kölvattnet av coronapandemins ekonomiska effekter. Inte sällan hänvisas nästan romantiserande till ”århundradets skattereform” 1990/91, men trots att den reformen innehöll en betydande basbreddning av momsen saknas det perspektivet i dagens debatt. Tyvärr verkar de flesta debattörer inte våga – eller kunna – bemöta de problem som följer av momsundantagen i sina inspel till skattereformer. Populärare verkar vara att prata om enhetlig moms, vilket också genomfördes i århundradets skattereform. Det dröjde emellertid inte många månader innan reducerade skattesatser återinfördes.

En väsentlig fråga som skiljer reducerade skattesatser från undantagen är att dold moms endast uppkommer av undantagen. Man brukar felaktigt kalla undantagna transaktioner för momsfria, trots att ”momsfritt” inte är fritt från moms. Dold moms uppstår eftersom en säljare av en undantagen transaktion inte kan göra momsavdrag på sina inköp. Momsmässigt behandlas dessa säljare som konsumenter och momsen blir därför en kostnad för företag med undantagna transaktioner. Denna kostnad måste täckas när företag säljer sina varor eller tjänster vidare. På så sätt drabbas även konsumenter i form av dold dubbelbeskattning, högre priser och av att vissa transaktioner inte alls blir av. Dessutom medför undantagen en rad svåra bedömningar, vilket bl.a. visas av att det är frågor om undantag som är den vanligaste typen av mål i EU-domstolen (2019).[1]

Momssystemet är erkänt komplext och svårhanterligt med höga regelkostnader och snedvridande effekter som följd. En väsentlig förbättring skulle kunna åstadkommas genom en bredare momsbas, vilket både är förenligt med EU-rätten och kan medföra ett ökat reformutrymme för andra nödvändiga skattesänkningar.[2]

Framförallt skulle dock en reform av den svenska momsbasen komma till rätta med flera av de problem som idag följer av undantagen. Till exempel att barn tvingas in i barackbyggnader istället för skolbyggnader samtidigt som lokaler står tomma, att arbete i utanförskapsområden motverkas och mycket mera.

Dagens momsregler utgör ett hinder för tillväxt, innovation och samhällsutveckling. Ett hinder för den återstart Sverige är i behov av. Det är dags att sluta ducka för frågan om momsundantagen.

 

[1] https://www.vatupdate.com/2019/12/30/overview-of-ecj-cjeu-vat-cases-decided-in-2019/.

[2] https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/internationella-skattefragor/reformera-den-svenska-momsbasen-dags-att-ifragasatta-undantagen_746254.html.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »