Publicerat: 5 mars 2020

Valet att skänka varor, istället för att kassera dem, ska väl rimligen inte beskattas

Behovet att nyttja befintliga resurser på bästa sätt är en prioriterad fråga såväl inom näringslivet som för samhället i stort.

Svenskt Näringsliv har via medlemsorganisationer fått skattefrågor som rör medlems­företag som vill skänka bort varor som inte längre lämpar sig för försäljning. Företag ser en möjlighet att hjälpa människor genom att skänka varorna istället för att kassera dem.

Enskilda handläggare på Skatteverket ska till enskilda företag ha indikerat att det i sådana situationer föreligger en risk för uttagsbeskattning, vilket skapat en osäkerhet som medför att varor i betydande omfattning idag kasseras istället för att skänkas. Detta är förstås mycket olyckligt, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

I syfte att undan­röja denna skadliga osäkerhet har Svenskt Näringsliv tagit in två utlåtanden – ett från skatteexpert Ulrika Grefberg, avseende mervärdesskatt, och ett från professor Roger Persson Österman, avseende inkomstskatt – och med dessa som underlag idag bett Skatteverket om ett klargörande om att uttagsbeskattning inte ska ske i sådana situationer som redovisas i dessa  utlåtandena.

Du kan läsa vårt brev, med underliggande utlåtanden, här.

Vi förväntar oss ett hållbart svar från Skatteverket.

 Anna Sandberg Nilsson och Richard Hellenius

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »