Publicerat: 27 februari 2017

Välkommet att regeringen backar om finansskatten

Regeringen har nu lämnat klara besked om förslaget skatt på finansiell verksamhet, det hamnar i papperskorgen. Förslaget hade omfattande brister, att regeringen tar kritiken på allvar är mycket välkommet. Detta är dock inte det enda besked regeringen lämnar, man låter också meddela att resolutionsavgiften för bankerna ska höjas. Med 3 miljarder 2018 och ca 6 miljarder 2019. År 2016 uppgick avgifterna till 3,4 miljarder, det är alltså en avsevärd höjning av avgifterna som regeringen avser genomföra.

Resolutionsavgiften bygger på EU:s krishanteringsdirektiv och ska tas ut tills dess resolutionsreserv motsvarar 3 procent av garanterade insättningar. Resolutionsreserven är avsedd att användas i det fall ett kreditinstitut hamnar i ekonomisk knipa. I den information som regeringen lämnat hittills framgår inte varför avgiften ska höjas. Det finns inga uppgifter om att riskerna i finanssektorn ökat eller att någon annan förändring skett som gör att en avgiftshöjning är nödvändig.

Utöver höjningen av resolutionsavgiften aviseras också att regeringen kommer återkomma med ett förslag om en skatt på bankerna. Ett sådant förslag beräknas dock inte kunna genomföras under nuvarande mandatperiod.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »