Publicerat: 27 februari 2017

Välkommet att regeringen backar om finansskatten

Regeringen har nu lämnat klara besked om förslaget skatt på finansiell verksamhet, det hamnar i papperskorgen. Förslaget hade omfattande brister, att regeringen tar kritiken på allvar är mycket välkommet. Detta är dock inte det enda besked regeringen lämnar, man låter också meddela att resolutionsavgiften för bankerna ska höjas. Med 3 miljarder 2018 och ca 6 miljarder 2019. År 2016 uppgick avgifterna till 3,4 miljarder, det är alltså en avsevärd höjning av avgifterna som regeringen avser genomföra.

Resolutionsavgiften bygger på EU:s krishanteringsdirektiv och ska tas ut tills dess resolutionsreserv motsvarar 3 procent av garanterade insättningar. Resolutionsreserven är avsedd att användas i det fall ett kreditinstitut hamnar i ekonomisk knipa. I den information som regeringen lämnat hittills framgår inte varför avgiften ska höjas. Det finns inga uppgifter om att riskerna i finanssektorn ökat eller att någon annan förändring skett som gör att en avgiftshöjning är nödvändig.

Utöver höjningen av resolutionsavgiften aviseras också att regeringen kommer återkomma med ett förslag om en skatt på bankerna. Ett sådant förslag beräknas dock inte kunna genomföras under nuvarande mandatperiod.