Publicerat: 4 januari 2019

Välkommet steg för bättre entreprenörsskatt

Riksdagen har röstat igenom ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till skatteändringar för att underlätta entreprenörers generationsskiften.

Det anges att det är viktigt att tillhandahålla goda förutsättningar för ägarskiften i befintliga fåmansföretag och att ett reformerat regelverk, i linje med det som för generationsskiften utarbetades i den s.k. 3:12-utredningen (SOU 2016:75). bör träda i kraft den 1 juli 2019.

Detta är ett välkommet steg i arbetet med att förbättra och åtgärda brister i de s.k. 3:12-reglerna – entreprenörsskatten. När bildandet av en ny regering är klart ligger det i regeringskansliet ett paket klart att användas för ett ytterligare steg i detta arbete; Svenskt Näringslivs hemställan med förslag till lagändring för att undanröja den skattemässiga särbehandlingen av styrelsearvoden. Sedan finns det ytterligare brister att ta tag i, så som det skadliga kapitalandelskravet som skapar allvarliga trösklar i systemet. Det är viktigt att vårda 3:12-systemet – i små företag skapas fyra av fem nya jobb!

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »