Publicerat: 24 november 2017

Vårt remissvar om det skadliga förslaget att förmånsbeskatta sjukvård

Som tidigare rapporterats om här på bloggen är ett förslag om förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald hälso- och sjukvård ute på remiss. Förslaget har flertalet lagtekniska brister och skulle leda till svåra gränsdragningsproblem. Sannolikt skulle det vara en ren förlustaffär för staten när belastningen på den allmänna sjukvården ökar och sjukfrånvaron stiger.

Förslaget bygger på en felaktig bild av varför arbetsgivare tillhandahåller hälso- och sjukvård till sina anställda. Det sker i huvudsak för att minimera sjukfrånvaron, inte för att tillhandahålla anställda en förmån. Hälso- och sjukvård kan inte jämställas med förmåner som tjänstebil eller bostadsförmån.

Sjukvårdsförsäkring är vanligast inom bygg och anläggning där 110 000 anställda omfattas av en försäkring. Mer än hälften av de som omfattas av en sjukvårdsförsäkring har en lön under den nedre gränsen för statlig inkomstskatt. Arbetsgivarbetald hälso- och sjukvård är således inte en gräddfil för höginkomsttagare. Detta framgår av en ny rapport från Svensk Försäkring.

Svenskt Näringsliv har idag lämnat remissvar över förslaget, detta finns att läsa här.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »