Publicerat: 24 november 2017

Vårt remissvar om det skadliga förslaget att förmånsbeskatta sjukvård

Som tidigare rapporterats om här på bloggen är ett förslag om förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald hälso- och sjukvård ute på remiss. Förslaget har flertalet lagtekniska brister och skulle leda till svåra gränsdragningsproblem. Sannolikt skulle det vara en ren förlustaffär för staten när belastningen på den allmänna sjukvården ökar och sjukfrånvaron stiger.

Förslaget bygger på en felaktig bild av varför arbetsgivare tillhandahåller hälso- och sjukvård till sina anställda. Det sker i huvudsak för att minimera sjukfrånvaron, inte för att tillhandahålla anställda en förmån. Hälso- och sjukvård kan inte jämställas med förmåner som tjänstebil eller bostadsförmån.

Sjukvårdsförsäkring är vanligast inom bygg och anläggning där 110 000 anställda omfattas av en försäkring. Mer än hälften av de som omfattas av en sjukvårdsförsäkring har en lön under den nedre gränsen för statlig inkomstskatt. Arbetsgivarbetald hälso- och sjukvård är således inte en gräddfil för höginkomsttagare. Detta framgår av en ny rapport från Svensk Försäkring.

Svenskt Näringsliv har idag lämnat remissvar över förslaget, detta finns att läsa här.