Publicerat: 19 november 2018

Vilket land har rätt till skatteintäkterna? – nytt avsnitt av NSD:s podcast

ännu  mindre krister IMG_4602

I det tredje avsnittet gästas NSD:s podcast av docent Krister Andersson som leder den skattepolitiska arbetsgruppen i Business Europe. Krister berättar bland annat om de skatteöverenskommelser som länderna enats om inom ramen för OECD efter finanskrisen, det s.k. BEPS-projektet, om betydelsen av enhetliga beskattningsprinciper för gränsöverskridande koncerner och om hur förslaget på digitalskatt skulle påverka en liten öppen ekonomi som den svenska. Krister Andersson har även bidragit med ett kapitel på samma tema i NSD:s jubileumsantologi Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd. Texten finns även att läsa som separat artikel.