Publicerat: 11 maj 2021

Kompetensförsörjning för ett fossilfritt Sverige

Med en historisk grön budget kan Sverige påskynda klimatomställningen i industrin och stärka välfärden och jobben skriver Svante Axelsson vid Fossilfritt Sverige på DN Debatt den 6 maj. Fem avgörande satsningar för fossilfri konkurrenskraft, varav ett är ett ”storskaligt utbildning- och kompetenslyft” presenteras. Det är mycket bra att kompetensförsörjning lyfts då klimatomställningen kräver ny kunskap där utbildningssystemet behöver leverera relevant kompetens på alla nivåer.

Senast år 2045 ska nettoutsläppen av koldioxid vara noll och därefter ska Sverige vara klimatpositivt. Omställningen mot en koldioxidfri industri och elektrifieringen inom transportsektorn skapar nya kompetensbehov för företagen. Det ställer höga krav på en välfungerande kompetensförsörjning men det föreligger en kompetensbrist i näringslivet sedan länge.

Då frågan om kompetens för klimatomställning är avgörande för Svenskt Näringslivs medlemsföretag arbetar vi tillsammans med våra arbetskamrater på Avdelningen för Hållbarhet och Infrastruktur Jesper och Malin. Vi analyserar behoven av kompetensförsörjning för fossilfritt Sverige avseende våra medlemsorganisationers branscher. Rapporten och dess slutsatser kommer att presenteras inom en snar framtid.

Utbildning och kompetens är väsentlig för klimatomställningen.

Stay tuned!

Ulrika och Georgios

Läs artikeln här:

https://www.dn.se/debatt/fem-avgorande-satsningar-for-fossilfri-konkurrenskraft/