Publicerat: 2 juni 2021

LAS-överenskommelsen och hur den kommer att påverka universitet och högskolors verksamhet

Jag fick frågan och förmånen att presentera LAS-överenskommelsen och hur den kan komma att påverka universitets och högskolors verksamhet vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet, vilken är Sveriges största fakultet. Nedan följer vad omställningssystemet med ett parallellt kompletterande studiestödsystem på plats kommer att innebära för det högre utbildningssystemet.

Svenskt Näringsliv och PTK har en historisk överenskommelse om en reformering av arbetsrätten, där omställning och utbildning ingår, som Kommunal och IF Metall har anslutit sig till. Överenskommelsen innebär att en majoritet av Sveriges löntagare och företag står bakom en reformering av arbetsmarknaden. Regeringen och riksdagen har att se säkerställa att överenskommelsen genomförs. Delar av avtalet ska göras till lag. Därför har regeringen tillsatt tre interna utredningar som utreder bland annat frågan om studiestöd. Ambitionen är att få avtalet på plats under mandatperioden. När det gäller omställning och kompetensutveckling är den största förändringen att anställda som inte sagts upp får möjlighet till kompetensutveckling under pågående anställning. Syftet är utbildning som stärker individens ställning på arbetsmarknaden, vilket finansieras av systemet. Sammantaget blir möjligheterna för anställda till omställning och kompetensutveckling bland de bästa i världen! Det stärker såväl Svenskt Näringslivs företag som anställdas konkurrenskraft.

Det nya omställningssystemet med ett parallellt offentligt studiestödssystem innebär att utbildningssystemet behöver leverera bättre för att det nya systemet ska få utväxling. Efterfrågan kommer att öka betydligt på ett attraktivt, relevant och flexibelt utbud av kortare kurser för yrkesverksamma. Högskolan kommer att få en allt viktigare roll för fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma, det så kallade livslånga lärandet. Allt fler yrkesverksamma har en högskoleutbildning sedan tidigare, vilket gör att högskolan blir naturlig för kompetensutveckling och omställning. Förändringar på arbetsmarknaden såsom digitalisering och klimatomställning kräver fortbildning och vidareutbildning på avancerad nivå.

Svenskt Näringsliv har presenterat en rapport med policyförslag riktade mot regering och riksdag som handlar om hur högskolans roll för det livslånga lärandet kan stärkas. Rapporten finns att läsa här (se länk).