Publicerat: 17 februari 2020

Artikel i Skattenytt om OECD:s förslag till ett ”Unified Approach”

I det senaste numret av Skattenytt, 2020 nr 1-2 SN2020nr1-2_A1_Andersson&Hammarstedt, kommenterar jag och Krister Andersson OECD:s förslag till ett s k ”Unified Approach” i det pågående arbetet med att ta fram en global lösning för att tackla utmaningarna som digitaliseringen av ekonomin medför på skatteområdet.