Publicerat: 12 maj 2020

Äntligen! Dags att skrota arkivering av papperskvitton

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna kommit överens om att tillsätta en utredning som ska föreslå modernisering av bokföringslagen. Det var på tiden. Svenskt Näringsliv har länge påtalat behovet av att anpassa nuvarande arkiveringsregler till teknikutvecklingen. Att vi i Sverige har behållit kravet på arkivering i ursprunglig form så här länge ger upphov till en enorm mängd onödig pappershantering i företagen och gör att vi fortfarande exempelvis använder häftapparater och kopieringsmaskiner istället för moderna reseräkningssystem. Dyrt, ineffektivt och till ingen nytta. Nu hoppas vi att det kan bli ändring på detta. Utöver arkiveringsreglerna i bokföringslagen ska utredaren bland annat se över möjligheten att använda gemensamma verifikationsserier och överväga ändringar i bokslutsreglerna så att lagen blir lättare att följa. 

Vid sidan om uppdraget att föreslå en modernisering av bokföringslagen ska utredningen titta på kraven på revisorns oberoende vid s.k. kombiuppdrag samt analysera möjligheten till regelförenklingar för mikroföretag. Mikroföretag är enligt EU:s definition företag med högst tio anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger två miljoner euro. 

Med hänsyn till uppdragets omfattning har utredaren fått kort tid på sig. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september.