Publicerat: 12 maj 2020

Äntligen! Dags att skrota arkivering av papperskvitton

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna kommit överens om att tillsätta en utredning som ska föreslå modernisering av bokföringslagen. Det var på tiden. Svenskt Näringsliv har länge påtalat behovet av att anpassa nuvarande arkiveringsregler till teknikutvecklingen. Att vi i Sverige har behållit kravet på arkivering i ursprunglig form så här länge ger upphov till en enorm mängd onödig pappershantering i företagen och gör att vi fortfarande exempelvis använder häftapparater och kopieringsmaskiner istället för moderna reseräkningssystem. Dyrt, ineffektivt och till ingen nytta. Nu hoppas vi att det kan bli ändring på detta. Utöver arkiveringsreglerna i bokföringslagen ska utredaren bland annat se över möjligheten att använda gemensamma verifikationsserier och överväga ändringar i bokslutsreglerna så att lagen blir lättare att följa. 

Vid sidan om uppdraget att föreslå en modernisering av bokföringslagen ska utredningen titta på kraven på revisorns oberoende vid s.k. kombiuppdrag samt analysera möjligheten till regelförenklingar för mikroföretag. Mikroföretag är enligt EU:s definition företag med högst tio anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger två miljoner euro. 

Med hänsyn till uppdragets omfattning har utredaren fått kort tid på sig. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »