Publicerat: 31 oktober 2019

EU inget momshinder – ny rapport föreslår momsreform

FramsidaI den politiska debatten hörs med jämna mellanrum att det inte går att ändra på momsreglerna på ett visst eller annat sätt på grund av EU-rätten. I en ny rapport från Svenskt Näringsliv framgår emellertid att det redan idag finns ett stort handlingsutrymme.

Rapporten fokuserar på de undantag från moms som finns idag. Rapporten beskriver de snedvridande och direkt skadliga effekter som följer av undantagen, hur dold moms uppstår och varför momsfritt inte är fritt från moms. Därutöver går rapporten igenom flera av de idag undantagna områdena, det framgår att det finns goda möjligheter för den svenska lagstiftaren att minska antalet momsundantag utan att blanda in EU. Rapporten innehåller också beräkningar av de offentligfinansiella effekter som kan följa av en basbreddning.

En breddning bör genomföras på egna meriter till följd av de effektivitetsvinster som skulle uppstå, dessutom skulle en sådan breddning medföra ett offentligfinansiellt utrymme för andra nödvändiga skattereformer (t.ex. en sänkning av marginalskatten och/eller kapitalskatten – som är högre i Sverige än i våra konkurrentländer, eller en sänkning av momsskattesatsen).